Qian, Jing, Department of Cardiology, Jiangbei District, Chongqing General Hospital, UCAS, China