Xu, Hongtao, Jiangsu Vocational College of Medicine, China